[1]
R. Villares, “Xenealoxía dunha institución: Consello da Cultura Galega e réxime autonómico”, BRAG, no. 376, pp. 287–306, Nov. 2015.