[1]
A. Acuña, “Cidades literarias (e polixenealóxicas) na narrativa de Xosé Filgueira Valverde”, BRAG, no. 376, pp. 45–58, Nov. 2015.