[1]
X. Ferro Ruibal, “’Léxico mariñeiro de Cedeira: memoria e esperanza’ de Xavier Rodríguez Vergara”, BRAG, no. 375, pp. 281–286, Nov. 2014.