[1]
X. L. Axeitos, “O Sarmiento exhumado por Pintos, precursor do rexurdir de Galicia”, BRAG, no. 375, pp. 253–256, Nov. 2014.