[1]
H. Monteagudo, “"Cuita grand’e cuidado" (A 32) / ‘Coita grand’e coydado’ (B 174) estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos”, BRAG, no. 374, pp. 209–299, Nov. 2013.