[1]
G. Ferreiro Fente, “A oración da montaña. Valentín Paz-Andrade, anacronías e ucronías dun poeta rescatado”, BRAG, no. 373, pp. 215–224, Nov. 2012.