[1]
L. Cochón, “Valentín, sempre ao seu aire: ‘a velas vir, e a pillalas todas’”, BRAG, no. 373, pp. 133–144, Nov. 2012.