[1]
T. López, “Os camiños á Idade Media na poesía de Uxío Novoneyra”, BRAG, no. 371, pp. 131–144, Nov. 2010.