[1]
M. P. García Negro, “Novoneyra: nova xeira a poesía como antídoto contra o ruído”, BRAG, no. 371, pp. 109–123, Nov. 2010.