[1]
A. I. Boullón Agrelo, “Sobre e estandarización da antroponimia proposta para os apelidos”, BRAG, no. 370, pp. 117–152, Nov. 2009.