[1]
R. Villares, “Ollar a Piñeiro hoxe: de coetáneo a figura histórica”, BRAG, no. 370, pp. 57–63, Nov. 2009.