[1]
R. Nicolás, “Xosé María Álvarez Blázquez: unha cala na recepción das súas obras poéticas nos xornais galegos”, BRAG, no. 369, pp. 189–200, Oct. 2008.