[1]
E. Méndez Quintas, “Os feitos nas investigacións arqueolóxicas de Álvarez Blázquez”, BRAG, no. 369, pp. 167–188, Oct. 2008.