[1]
X. R. Barreiro Fernández and X. L. Axeitos, “Pedagoxía democrática: a cartilla constitucional de J.M. Paz Novoa (Introdución á edición facsímile da obra)”, BRAG, no. 366, pp. 305–398, Oct. 2005.