[1]
X. M. González Reboredo, “Don Xaquín Lorenzo Fernández, arqueólogo e etnógrafo ao servizo da identidade galega”, BRAG, no. 365, pp. 245–249, Oct. 2004.