[1]
C. García Martínez and M. X. Fernández Cerviño, “A roda e a dorna. Xaquín Lorenzo e o Museo do Pobo Galego”, BRAG, no. 365, pp. 123–134, Oct. 2004.