[1]
X. Ferro Ruibal, “O ’Cantigueiro popular da Limia Baixa’ de Xaquín Lorenzo”, BRAG, no. 365, pp. 93–122, Oct. 2004.