[1]
F. Fariña Busto and X. Rodríguez González, “A propósito dos traballos arqueolóxicos de don Xaquín Lorenzo”, BRAG, no. 365, pp. 57–91, Oct. 2004.