[1]
X. Ferro Ruibal, “Un misal medieval na Coruña. ’A Coruña RAG lat.1’: lectura e significación litúrxica, cultural e política dun manuscrito”, BRAG, no. 362, pp. 271–312, Oct. 2001.