[1]
R. Fonte, “O polígrafo destemido: pensamento literario e crítica en Manuel Murguía”, BRAG, no. 361, pp. 139–162, Oct. 2000.