[1]
J. Beramendi, “Un ideólogo singular: Manuel Murguía e as bases da nacionalidade de Galicia”, BRAG, no. 361, pp. 73–118, Oct. 2000.