Alonso Montero, X. (2024) “Tres horas na vida de Francisco Fernández del Riego, en Vigo, o 18 de outubro de 1949: o encontro (semiclandestino) dun intelectual no exilio interior, Fernández del Riego, co seu camarada, Luis Seoane, do exilio exterior, trece anos e catro meses despois de que fosen separados polas consecuencias da sublevación militar do 18 de xullo do 1936”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 393–398. doi: 10.32766/brag.384.855.