López Sández, M. (2024) “De Trasalba a Lourenzá: a paisaxe na obra de Francisco Fernández del Riego”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 365–375. doi: 10.32766/brag.384.852.