Soutullo, X. M. (2024) “Apuntamentos sobre Francisco Fernández del Riego, a editorial Galaxia, a revista Grial e a Fundación Penzol”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 109–128. doi: 10.32766/brag.384.841.