Diéguez Cequiel, U.-B. (2024) “Francisco Fernández del Riego e a fanada reconstrución do Partido Galeguista na clandestinidade”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 77–107. doi: 10.32766/brag.384.840.