López González, X. (2024) “Don Paco, o pícaro que nunca esquenceu”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 41–45. doi: 10.32766/brag.384.837.