Román Ramos, M. (2024) “Lourenzá en del Riego”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 35–40. doi: 10.32766/brag.384.836.