Rodríguez Lago, X. R. (2023) “Construíndo a Igrexa galega. O cura Barreiro na longa década dos sesenta”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (383), pp. 227–242. doi: 10.32766/brag.383.829.