Alonso Montero, X. (2023) “Sobre a poesía de Florencio Delgado Gurriarán nos seus inicios (1931-1934): poeta das cousas das terras de Valdeorras (ou sexa, poeta matriótico) e, asemade, poeta das causas (ou sexa, poeta cívico, poeta patriótico)”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (383), pp. 219–223. doi: 10.32766/brag.383.828.