Loredo, X. and Vázquez-Grandío, G. S. (2022) “A competencia comunicativa oral en galego e castelán ao final do ensino obrigatorio”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (382), pp. 135–161. doi: 10.32766/brag.382.814.