Gil Arias, D. (2022) “Xela a diario, unha ollada dende o cotián”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (382), pp. 13–17. doi: 10.32766/brag.382.803.