Menéndez Rodríguez, A. M. (2020) “Arredor do pergamiño Vindel. Fondos significativos na biblioteca da RAG”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (381), pp. 317–323. doi: 10.32766/brag.381.800.