Alonso Pintos, S. (2020) “A liña do galego literario na gramáticade Carballo Calero”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (381), pp. 229–238. doi: 10.32766/brag.381.794.