Alonso Montero, X. (2019) “A colección Benito Soto, a primeira aventura poética na Galiza da posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre o seu inicial agaleguismo e outras notas”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (380), pp. 291–299. doi: 10.32766/brag.380.774.