Arias Chachero, P. (2019) “A aventura de editar na primeira posguerra, e dalgunhas relacións de Aquilino Iglesia Alvariño cos homes da Benito Soto”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (380), pp. 275–290. doi: 10.32766/brag.380.773.