Arias Vilas, F. (2019) “Fraguas e a arqueoloxía galega na segunda metade do s. XX”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (380), pp. 145–155. doi: 10.32766/brag.380.764.