Beramendi, J. (2018) “O galeguismo católico. Entre o rexionalismo e o nacionalismo”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 503–518. doi: 10.32766/brag.379.744.