Alonso Montero, X. (2018) “O insólito compromiso cívico e literario de María Victoria Moreno, que foi como unha canción”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 207–213. doi: 10.32766/brag.379.732.