Torres Queiruga, A. (2018) “Morte e transcendencia en María Victoria Moreno”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 83–94. doi: 10.32766/brag.379.723.