Costas, X. H. (2017) “A difusión da obra de Fernández Morales en Galicia”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 571–581. doi: 10.32766/brag.378.712.