Angueira, A. (2017) “Morales na revisión do Rexurdimento”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 551–570. doi: 10.32766/brag.378.711.