Silveiro Fernández, H. M. (2017) “Tradiciois, terra e identidade na obra de Morales”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 501–549. doi: 10.32766/brag.378.710.