Freixeiro Mato, X. R. (2017) “Percurso vital e intelectual dun galeguista exemplar”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 441–447. doi: 10.32766/brag.378.704.