Dasilva, X. M. (2017) “Carlos Casares e a tradución como ponte intercultural”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 393–409. doi: 10.32766/brag.378.699.