Valls, F. (2017) “Carlos Casares nos outros sistemas literarios españoles”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 367–392. doi: 10.32766/brag.378.698.