Torres Queiruga, A. (2017) “A presenza do relixioso en Carlos Casares”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 337–348. doi: 10.32766/brag.378.696.