López Silva, I. (2017) “A muller como tema nos textos non ficcionais de Carlos Casares”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 259–270. doi: 10.32766/brag.378.690.