Senín, X. (2017) “Carlos Casares e a literatura infantil”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 199–204. doi: 10.32766/brag.378.686.