Carro Rosende, F. X. (2017) “Polos buracos da memoria”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 25–34. doi: 10.32766/brag.378.672.