López-Casanova, A. (2017) “Carlos Casares en Compostela: formacion, compromiso e manifestación”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 13–23. doi: 10.32766/brag.378.671.